Władze Fundacji

od lewej : adw. Marta Głuch, adw. dr Iwona Zielinko, adw. Anna Sadowska

Doktor Krystyna Krzekotowska

– dyrektor generalny Fundacji Kobiet Prawników; kobieta – orkiestra; przyjaciółka każdej charytatywnej akcji i słusznej sprawy; swoją charyzmą przyciąga ludzi dobrej woli jak magnes, a swoją działalnością udowadnia, że zmiana jest kobietą.

Close Menu