Czy surogacja w Polsce jest legalna?

Czy surogacja w Polsce jest legalna?

Z pewnością niejednokrotnie trafili Państwo na ogłoszenia internetowe następującej treści: „Pilnie poszukuję matki zastępczej”, „Wynajmę brzuch od zaraz”, „młoda, atrakcyjna i zdrowa surogatka do wynajęcia”. Kim jest surogatka, której „usługi” zyskują na coraz większej popularności?

Surogatką jest określana kobieta, która zgadza się na wprowadzenie do jej macicy zarodka, powstałego z komórki jajowej kobiety i plemnika mężczyzny i wszczepionego dzięki metodzie in-vitro, następnie rodzi dziecko i przekazuje wybranym osobom, które zdecydowały się na „wynajęcie brzucha”. Z usług surogatki korzystają najczęściej pary starające się o potomka, które wykorzystały już wszelkie medyczne sposoby na naturalne zapłodnienie i kobiety, które nie są w stanie urodzić z powodu wad wrodzonych. Jest to zjawisko, które z roku na rok staje się coraz bardziej popularne w krajach Europy Zachodniej. Surogatka, która decyduje się wynająć swój brzuch może zarobić na urodzeniu dziecka nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Najwięcej zarabiają te kobiety, które już wcześniej były surogatkami i cieszące się dobrym zdrowiem. Wyróż- niamy surogację:

• altruistyczną – kobieta rodzi dziecko wskazanej parze, ale nie otrzymuje za to pieniędzy. Para jedynie pokrywa koszty leczenia i zabiegu in-vitro.

• komercyjną – kobieta, która „wynajmuje swój brzuch” za pieniądze.
Surogacja, czyli tzw. „rodzicielstwo zastępcze” zarówno w Polsce jak i na całym świecie w dalszym ciągu budzi spore kontrowersje. Wiele par w Polsce zadaje sobie pytanie, czy jest ona legalna czy też nie. Jeszcze do niedawna wiele par wykorzystując luki w prawie decydowało się na skorzystanie z usług surogatki.
Powoływali się przy tym na adopcję ze wskazaniem, która polegała na tym, iż kobieta zrzekała się praw do dziecka i wskazywała wybraną parę jako przyszłych rodziców.
Następnie rodzice składali wniosek o pełne przysposobienia dziecka i Sąd orzekał o tym przysposobieniu, z tą chwilą na wybraną parę przechodziła władza rodzicielska. Jednak w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa rodzice biologiczni dziecka mogą przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przysposabiającego, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka za zgodą tej osoby złożoną przed tym sądem. Osobą wskazaną może być również małżonek jednego z rodziców. Zatem krąg podmiotów został ściśle ograniczony, co spowodowało, że rodzice biologiczni dziecka nie mogą wskazać dowolnie wybranych osób spoza tego kręgu.Nie należy również zapominać o treści art. 211a Kodeksu karnego, który stanowi, iż kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Z powyższego wynika, iż skorzystanie z usług surogatki w Polsce jest zabronione. Podobnie jak w Niemczech, Francji, Włochach, Japonii, Islandii, na Węgrzech.
Surogacja jest legalna m. in. w Rosji, Gruzji, Grecji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, USA, Indiach, Meksyku, Armenii, Czechach, Tajlandii. Z surogacji altruistycznej można skorzystać w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie.Adwokat dr Iwona Zielinko

Dodaj komentarz

Close Menu