Fundacja Kobiet Prawników

O Fundacji

Celem działania Fundacji Kobiet Prawników jest krzewienie kultury prawnej w Polsce i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Nasza Misja i Cele

Działanie na rzecz praw kobiet, a w szczególności kobiet prawników. Promowanie inicjatyw kobiet prawników… Czytaj więcej.
DYSKRYMINACJA MOBBING MOLESTOWANIE
RODZINA DZIECI ADOPCJE
KONFERENCJE REPORTAŻE

„Działanie na rzecz stworzenia bezpiecznego środowiska pracy dla kobiet. Przeciwdziałanie wszelkim formom molestowania, mobbingu, pomawianiem kobiet w miejscu pracy.”